Praktisk info

Telefonkonsultation
Hverdage 8.00-9.00.
I telefontiden er lægen til disposition til korterevarende samtaler:
Svar på undersøgelser, rådgivning, anmodning om sygebesøg og andet.
Da der er mange, der har behov for at tale med lægen, er det nødvendigt at samtalerne er korte og præcise.
Hvis der er behov for en længerevarende samtale  henvises til konsultationstiden.

Du kan også benytte vores online service på klinikkens  hjemmeside:
www.perhyldgaard.dk, hvor du kan stille korte spørgsmål
til lægen med efterfølgende svar herfra.
Telefonnummer samt e-mail adresse bedes du opdatere løbende på klinikkens hjemmeside, således at vi har mulighed for at kontakte dig.

Fax.nr. 98139331

Konsultationstid
Hverdage 9.00-12.00 og 13.00-16.00, dog onsdag kun 14.00-18.00.
HUSK SUNDHEDSKORT VED ALLE HENVENDELSER

Bemærk at der er lukket onsdag indtil kl. l4.00.
Der kan forekomme dage, hvor klinikken lukker tidligere eller helt har lukket pga. vagter, kursus eller andet.
Klinikken vil desuden være lukket, når lægen har haft nattevagt.
Der er normalt afsat ca. 15 minutter til hver patient, og der kan ikke bestilles dobbelt-tid, kun efter aftale med lægen.

Nogle opgaver, f.eks. operationer, attestudstedelser, graviditetsundersøgelser og lignende kan tage længere tid. Der kan ikke bestilles tid til disse ting via besøgslægen.

Derfor er det en stor hjælp at være bekendt med henvendelsesårsagen allerede ved tidsbestilling, så korrekt tid kan afsættes.

Akut opstået sygdom samt uforudsete opgaver kan forrykke tidsplanen – vi beder patienterne have forståelse.

Vi beder jer overholde aftaler og møde rettidigt samt ringe afbud så hurtig det er muligt. Ved udeblivelse 2 gange uden afbud, bedes i kontakte læge Per Hyldgaard Jensen pr. telefon for ny aftale. I yderste konsekvens kan lægeskift blive nødvendigt.
Man bedes venligst selv ringe og få svar på alle prøver, der bliver taget i klinikken.

Sygebesøg
Hvis det af helbredsmæssige grunde ikke er muligt at komme i lægeklinikken, kan der aftales sygebesøg.
Det skal aftales direkte med lægen i telefontiden kl. 8.00-9.00.

Akut sygdom
Ved akut opstået sygdom kan der naturligvis ringes i hele dagtiden og aftales akut konsultation eller akut sygebesøg –
dette vil dog i givet fald oftest være via sekretæren.
NB ! Ved mistanke om infektionssygdom eller lignende :
HUSK AT MÅLE TP. INDEN KONTAKTEN TIL LÆGEN !!