Graviditetsundersøgelser

GRAVIDITETSUNDERSØGELSER

Den gravide anbefales at bestille tid til i alt 3 forebyggende undersøgelser under  graviditeten.  Tiderne kan ikke bestilles online.

Den 1. graviditetsundersøgelse finder bedst sted efter 9. graviditetsuge.
Kontakt os, så snart du opdager, du er gravid, så giver vi dig tiden på det rigtige tidspunkt.

Den 2. graviditetsundersøgelse finder sted efter 24. graviditetsuge.

Den 3. graviditetsundersøgelse finder sted efter 32. graviditetsuge.

Den gravide følges i et tæt samarbejde mellem sygehus, egen læge og jordemor. Der vurderes risici og holdes øje med, om der er tegn på komplikationer i graviditeten.

Efter fødslen tilbydes 8 ugers kontrollen: Her tales om graviditets- og fødselsforløb og der tages stilling til og udføres nødvendig kontrol. Der tales om prævention.

Medicin: Vi anbefaler at være ekstra bevågen ved medicinindtagelse af næsten al slags medicin pga. en mulig fosterskadende effekt af medicinen. Paracetamol (f.eks. Panodil) og Antacida (f. eks. Balancid, Novaluzid og lignende) må gerne bruges.
Vi anbefaler at tage kontakt til os, hvis der bliver brug for anden form for medicin.